รอบ ๆ โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ระดับเตรียมอนุบาลอายุ 1-3 ปี

ระดับอนุบาล 3-6 ปี

ติดต่อแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนและสมัครที่โรงเรียนได้ทุกวัน

ระเบียบการเพิ่มเติม (คลิก)

โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ
100/221-222 ซอย 10 หมู่บ้านลานทอง ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร. 0-2583-2033, 0-2964-5722

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพรรณิอร อินทราเวช

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพรรณิอร อินทราเวช

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพรรณิอร อินทราเวช (ครูโม)
ได้รับเกียรติบัตร ครูเพชรน้ำหนึ่ง และคุณครูอมรพรรณ ปัญญางาม (ครูวัลย์)ได้รับเกียรติบัตร คุณครูสอนดี ในงานวันครูแห่งชาติ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน จ.นนทบุรี (16 ม.ค.61 )

อ.รพีพรรน อินทราเวช (ครูเมย์) รับเกียรติบัตร

อ.รพีพรรน อินทราเวช (ครูเมย์) รับเกียรติบัตร

อ.รพีพรรน อินทราเวช (ครูเมย์) รับเกียรติบัตร ครูสอนนาน 30 ปีขึ้นไป
ในงานวันครูแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดย อ.รพีพรรน อินราเวช เป็นครูสอนเด็กอนุบาลมายาวนานถึง 40 ปี ที่ระพีพรรณ 29 ปี /อนุบาลศุลีพร จ.นนทบุรี 9 ปี / ที่อนุบาลปรางทิพย์ กทม. 2 ปี.

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ
เป็นกิจกรรมประกอบหน่วยการเรียนเรื่อง เงิน เงิน เงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนและการใช้เงิน โดยให้เด็ก ๆ นำของใช้ ของเล่น เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาไม่แพง

เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค.6

เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค.61

เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค. 2561 มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เจริญพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของเด็ก เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

เปิดรับนักเรียนทั่วไป ชั้นอนุบาล 1-3
สนใจติดต่อที
02-583-2033 และ 084-547-5430