เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

เพลงมาร์ช โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

พวกเรามา พร้อมใจ ร่วมประสาน

สร้างตำนาน ชื่อเสียงให้ยิ่งใหญ่
ร.พ.พ. ระพีพรรณ ชื่อก้องไป ร้อยดวงใจ สีเหลืองฟ้า สามัคคี
เปรียยบดังเหมือน ดวงอาทิตย์ สุขสกาว ปั้นดวงดาว ดวงน้อย ให้ได้ดี
ร.พ.พ ระพีพรรณ ประเสริฐศรี เพราะเรามี คุณครูดี สอนวิชา
*นักเรียนดี ขยันและมีวินัย ไม่เป็นรองผู้ใดในด้านกีฬา
กิจกรรมดีเด่น ใฝ่รู้วิชา สติปัญญา ก้าวหน้า อนาคตไกล
**ร.พ.พ ระพีพรรณ ดั่งพี่น้อง เป็นที่หนึ่ง ไม่เป็นสอง รองใคร
***คู่ชาติไทย ตลอดไป ระพีพรรณ
(ซ้ำ */**/***)

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงระพีพรรณสามัคคี

เราทุกคนมุ่งมาร่วมใจ จะอยู่ที่ไหนหัวใจเราผูกสัมพันธ์
เหน็ดเหนื่อยยากเพียงใด ระพีพรรณไม่หวั่น
เพื่อให้งานสำคัญ ลุล่วงดังปอง
เราผูกพันรักกัน เหมือนดังน้องพี่
ความสามัคคีนั้นคือพลังที่ต้อง ช่วยกันคิดร่วมกันทำ
รักษาไว้ให้เรืองรอง สร้างแหลมทองให้เป็นแหล่งธรรม