อ.รพีพรรน อินทราเวช (ครูเมย์) รับเกียรติบัตร

อ.รพีพรรน อินทราเวช (ครูเมย์) รับเกียรติบัตร ครูสอนนาน 30 ปีขึ้นไป
ในงานวันครูแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดย อ.รพีพรรน อินราเวช เป็นครูสอนเด็กอนุบาลมายาวนานถึง 40 ปี ที่ระพีพรรณ 29 ปี /อนุบาลศุลีพร จ.นนทบุรี 9 ปี / ที่อนุบาลปรางทิพย์ กทม. 2 ปี.