คำขวัญโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

คำขวัญโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ ปากเกร็ด นนทบุรี

พื้นฐานจะดีมีความรู้ มีสติอารมณ์สังคมหมาย ตั้งใจให้ลูกสุขใจกาย จะสบายเมื่ออยู่ระพีพรรณ