ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพรรณิอร อินทราเวช

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูพรรณิอร อินทราเวช (ครูโม)
ได้รับเกียรติบัตร ครูเพชรน้ำหนึ่ง และคุณครูอมรพรรณ ปัญญางาม (ครูวัลย์)ได้รับเกียรติบัตร คุณครูสอนดี ในงานวันครูแห่งชาติ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน จ.นนทบุรี (16 ม.ค.61 )