กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ
เป็นกิจกรรมประกอบหน่วยการเรียนเรื่อง เงิน เงิน เงิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนและการใช้เงิน โดยให้เด็ก ๆ นำของใช้ ของเล่น เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาไม่แพง